จองที่พัก
ข้อมูลการจองที่พัก
ชื่อผู้จอง
อีเมล์ผู้จอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้จอง
วันที่เข้าพัก
วัน:  เดือน:  ปี:
วันที่ออก
วัน:  เดือน:  ปี:
ผู้ใหญ่   คน  เด็ก   คน
ชนิดที่พัก
บ้านพักแบบกระดังงา
  หลัง
บ้านพักแบบลีลาวดี
  หลัง
บ้านพักแบบกฤษณา
  หลัง
บ้านพักแบบแคแสด
  หลัง
บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า
  ห้อง
ที่พักแบบเต้นท์
  หลัง
ที่นอนเสริม
   ชุด

สิ่งอำนวยความสะดวก - วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท - วังน้ำเขียว

ที่พัก วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท วังน้ำเขียว  ที่พัก วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท วังน้ำเขียว  ที่พัก วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท วังน้ำเขียว
- ห้องประชุม สัมนา สำหรับหมู่คณะ
- โซฟารับแขกภายในบ้านพัก
- สถานที่แค้มปปิ้ง
- ศาลาริมน้ำ
- สนามเด็กเล่น
- ห้องอาหาร
- สถานที่กางเต้นท์
- รับจัดอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวและสัมมนาเป็นคณะ

*** และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อีกมากมายเร็ว ๆ นี้ (สอบถามเพิ่มเติมที่รีสอร์ท)

ที่พัก วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท วังน้ำเขียว  ที่พัก วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท วังน้ำเขียว  ที่พัก วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท วังน้ำเขียว

Copyright © 2006 Viewsuayfarsai.com - Reproduction without permission prohibited.