จองที่พัก
ข้อมูลการจองที่พัก
ชื่อผู้จอง
อีเมล์ผู้จอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้จอง
วันที่เข้าพัก
วัน:  เดือน:  ปี:
วันที่ออก
วัน:  เดือน:  ปี:
ผู้ใหญ่   คน  เด็ก   คน
ชนิดที่พัก
บ้านพักแบบกระดังงา
  หลัง
บ้านพักแบบลีลาวดี
  หลัง
บ้านพักแบบกฤษณา
  หลัง
บ้านพักแบบแคแสด
  หลัง
บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า
  ห้อง
ที่พักแบบเต้นท์
  หลัง
ที่นอนเสริม
   ชุด

ติดต่อเรา - วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท - วังน้ำเขียว

สถานที่ตั้ง วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท

ที่ตั้ง: 283 หมู่ 1 บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร: 081-981-4810
วัน/เวลาทำการ: เปิดทุกวัน ตลอดเวลา
ติดต่อ: คุณ ศุภชัย เชี่ยวตระการ หรือ คุณ วัลลภา ถาวร

Web site: http://www.viewsuayfarsai.com
E-mail: viewsuayfarsai@hotmail.com

ฝากข้อความที่นี่

ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์ผู้ติดต่อ:
เบอร์โทรผู้ติดต่อ:
ข้อความ:

Copyright © 2006 Viewsuayfarsai.com - Reproduction without permission prohibited.