วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท วังน้ำเขียว
จองที่พัก
ข้อมูลการจองที่พัก

ชื่อผู้จอง
อีเมล์ผู้จอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้จอง
วันที่เข้าพัก
วัน: เดือน:
ปี พ.ศ. :
วันที่ออก
วัน: เดือน:
ปี พ.ศ. :
ผู้ใหญ่  คน เด็ก  คน
ชนิดที่พัก
บ้านพักแบบกระดังงา
บ้านพักแบบลีลาวดี
บ้านพักแบบกฤษณา
บ้านพักแบบชบา
บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า (A1)
บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า (A2)
บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า (A3)
บ้านพักแบบบุหงา
บ้านพักแบบริมน้ำ
บ้านพักแบบแคทลียา
บ้านพักแบบดอกแก้ว
บ้านพักแบบดาหลา
บ้านพักแบบจามจุรี
บ้านพักแบบราชพฤกษ์
ที่พักแบบเต้นท์
ที่นอนเสริม
TH thai version    ENG English version

บ้านพัก - สถานที่พัก - ราคา - วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ท - วังน้ำเขียว

บ้านพักแบบกระดังงา บ้านพักแบบลีลาวดี
บ้านพักแบบริมน้ำ

บ้านพักแบบราชพฤกษ์

บ้านพักแบบจามจุรี บ้านพักแบบบุหงา
บ้านพักแบบกฤษณา บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า A1
บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า A2 บ้านพักแบบเฟื่องฟ้า A3
บ้านพักแบบดอกแก้ว บ้านพักแบบชบา
บ้านพักแบบแคททารียา บ้านพักแบบดาหลา
เต็นท์
เต็นท์ให้เช่าเต็นท์ 500 บาท /เต็นท์

 

เพื่อเป็นการยืนยันจองตามรายละเอียดดังกล่าว กรุณาโอนเงินมัดจำล่างหน้า 50%
เข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว  บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี พุฒิพัฒน์ เชี่ยวตระการ เลขที่ 445-2-11273-1 และกรุณาโทรแจ้ง หมายเลข 081-981-4810 คุณวรรณกร ถาวร หรือ คุณพุฒิพัฒน์ เชี่ยวตระการ

Copyright © 2006 Viewsuayfarsai.com - Reproduction without permission prohibited.
วิวสวยฟ้าใส ภายใต้การดูแลและดำเนินงานโดย นางวรรณกร  ถาวร บริหารงานโดยคุณพุฒิพัฒน์ เชี่ยวตระการ   View My Stats ..Click..